Skannet arkivmateriale

Bamble fogderi, Fogderegnskap 2039, 1662 - 1669


Inntektsvedlegg

T Leilendingsskatt

1666

(1)

U Rytterskatt

1666

(40)

V Skyssferdsskatt

1666

(52)

W Smørskatt

1666

(64)

X Odelsskatt

1666

(76)

Y Jordebok

1666

(102)

Prinsessestyr

1664-1666

(147)

Innholdsfortegnelse mappe 1

1662-1669

(160)

Inntektsvedlegg

Z Leilendingsskatt

1667

(161)

Æ Rytterskatt

1667

(200)

OE Skyssferdsskatt

1667

(212)

AA Smørskatt

1667

(224)

BB Smørskatt

1667

(236)

CC Odelsskatt

1667

(249)

DD Jordebok

1667

(275)