Skannet arkivmateriale

Bamble fogderi, Fogderegnskap 2037, 1662 - 1669


Regnskap

1662-1669

(1)

Inntektsvedlegg

A Leilendingsskatt

1662

(10)

B Odelsskatt

1662

(54)

C Jordebok

1662

(76)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-45

1662-1669

(116)

Inntektsvedlegg

D Leilendingsskatt

1663

(182)

E Rytterskatt

1663

(222)

F Skyssferdsskatt

1663

(234)

G Odelsskatt

1663

(246)

H Jordebok

1663

(270)