Skannet arkivmateriale

Larvik grevskap, Fogderegnskap 1974, 1693 - 1695


Innholdsfortegnelse mappe 1

1693

(2)

Regnskap

1693

(3)

Inntekstvedlegg

A Odelsskatt

1693

(16)

B Konsumpsjon og folkeskatt

1693

(45)

C Husmanns- og drengeskatt

1693

(54)

D Privilegiebrev om sager

1693

(61)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-4

1693

(64)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1694

(74)

Regnskap og likvidasjon

1694

(75)

Inntektsvedlegg

A Leilendings- og proviantskatt, rosstjeneste

1694

(84)

B Odelsskatt

1694

(88)

C Jordebok, kirkenes, prestebolenes, Oslo Hospital

1694

(137)

D Konsumpsjon og folkeskatten

1694

(150)

E Husmanns- og drengeskatt

1694

(160)

F Fortegnelse over sager og sagskurd

1694

(169)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-4

1694

(174)

Innholdsfortegnelse mappe 3

1695

(187)

Regnskap og likvidasjon

1695

(188)

Inntektsvedlegg

A Leilendings- og proviantskatt, rosstjeneste

1695

(198)

B Odelsskatt

1695

(203)

C Husmanns- og drengeskatt

1695

(259)

D Fortegnelse over sager og sagskurd

1695

(272)

E Konsumpsjon og folkeskatt

1695

(277)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-2

1695

(291)

Antegnelser

1693-1695

(301)