Skannet arkivmateriale

Larvik grevskap, Fogderegnskap 1971, 1688 - 1689


Regnskap

1688

(1)

1689

(16)

Inntektsvedlegg

A Jordebok, krongods

1688

(27)

B Odelsskatt

1688

(31)

C Jordebok, Statholder Gyldenløves jordegods

1688

(61)

C Rosstjeneste

1688

(71)

D Legdsrulle, kpt. G.H. v. Grimmers kompani

1688

(96)

E Tiendemanntall

1688

(114)

F Presteskatt

1688

(125)

G Husmanns-, håndverker- og drengeskatt

1688

(128)

H Konsumpsjon og folkeskatt

1688

(132)

I Kopp-og ildstedsskatt

1688

(146)

K Jordebok, krongods

1689

(167)

L Leilendings- og proviantskatt

1689

(171)

M Odelsskatt

1689

(208)

N Tiendemanntall

1689

(258)

O Jordegods, stattholder Gyldenløves jordegods

1689

(279)

O Rosstjeneste

1689

(291)

P Legdsrulle, kpt. G.H. v. Grimmers kompani

1689

(316)

Q Presteskatt

1689

(333)

R Husmanns-, håndverker- og drengeskatt

1689

(336)

S Konsumpsjon og folkeskatt

1689

(340)

T Kopp- og ildstedsskatt

1689

(353)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-13

1688-1689

(368)

Antegnelser

1688-1690

(406)