Skannet arkivmateriale

Larvik grevskap, Fogderegnskap 1970, 1675 - 1687


Inntektsvedlegg

AAA Jordebok, krongods

1685

(1)

BBB Leilendings- og proviantskatt

1685

(5)

CCC Odelsskatt

1685

(42)

DDD Legdsrulle, Kpt. G.H. v. Grimmers kompani

1685

(73)

EEE Tiendemanntall

1685

(86)

FFF Konsumpsjon og folkeskatt

1685

(97)

GGG husmanns- og håndverkerskatt

1685

(106)

HHH Presteskatt

1685

(108)

III Rosstjeneste

1685

(111)

KKK Jordebok, krongods

1686

(134)

LLL Byksel (tredjeårstake)

1686

(138)

MMM Leilendings- og proviantskatt

1686

(141)

NNN Odelsskatt

1686

(188)

OOO Tiendemanntall

1686

(209)

PPP Legdsrulle, kpt. G.H. v. Grimmers kompani

1686

(220)

QQQ Konsumpsjon og folkeskatt

1686

(233)

RRR Presteskatt

1686

(244)

SSS Husmanns- og håndverkerskatt

1686

(247)

TTT Kopp- og kvegskatt

1686

(249)

UUU Rosstjeneste

1686

(258)

VVV Jordebok, krongods

1687

(276)

WWW Leilendings. og proviantskatt

1687

(280)

XXX Odelsskatt

1687

(318)

YYY Rosstjeneste

1687

(349)

ZZZ Legdsrulle, kpt. G.H. v. Grimmers kompani

1687

(367)

ÆÆÆ Presteskatt

1687

(380)

ØØØ Tiendemanntall

1687

(383)

OEOEOE Konsumpsjon og folkeskatt

1687

(394)

Husmanns- og håndverkerskatt

1687

(401)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-78

1676-1687

(403)