Skannet arkivmateriale

Larvik grevskap, Fogderegnskap 1969, 1675 - 1687


Inntektsvedlegg

GG Leilendings- og proviantskatt

1681

(1)

HH Odelsskatt

1681

(38)

II Legdsrulle, kpt. G.H. v. Grimmers kompani

1681

(68)

KK Konsumpsjon og folkeskatt

1681

(83)

LL Leilendings- og proviantskatt

1682

(95)

MM Odelsskatt

1682

(132)

NN Legdsrulle, kpt. G.H. v. Grimmers kompani

1682

(164)

OO Konsumpsjon og folkeskatt

1682

(178)

PP Rosstjeneste

1682

(190)

QQ Leilendings- og proviantskatt

1683

(204)

RR Odelsskatt

1683

(241)

SS Legdsrulle, kpt. G.H. v. Grimmers kompani

1683

(275)

TT Konsumpsjon og folkeskatt

1683

(288)

UU Kopp- og kvegskatt

1683

(301)

VV Rosstjeneste

1683

(316)

WW Krigshjelp

1683

(330)

XX Leilendings- og proviantskatt

1684

(334)

X Jordebok, krongods

1684

(371)

Y Odelsskatt

1684

(375)

Z Legdsrulle, kpt. G.H. v. Grimmers kompani

1684

(407)

Æ Konsumpsjon og folkeskatt

1684

(420)

Ø Rosstjeneste

1684

(433)

ØØ Kopp- og kvegskatt

1684

(447)

OE Presteskatt

1684

(461)