Skannet arkivmateriale

Larvik grevskap, Fogderegnskap 1967, 1675 - 1687


Regnskap

1675-1687

(1)

1675

(2)

1676

(10)

1677

(19)

1678

(29)

1679

(38)

1680

(47)

1681

(53)

1682

(55)

1683

(57)

1684

(59)

1685

(62)

1686

(67)

1687

(73)

Inntektsvedlegg

A Jordebok, krongods

1675

(90)

B Leilendingsskatt

1675

(97)

C Odelsskatt

1675

(138)

D Rosstjeneste

1675

(173)

E Høy- og kornskatt

1675

(197)

F Familielandehjelp

1675

(220)

G Tiendemanntall

1675

(226)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-5

1675

(239)

Inntektsvedlegg

A Jordebok, krongods

1676

(248)

B Leilendingsskatt

1676

(255)

C Odelsskatt

1676

(292)

D Rosstjeneste

1676

(327)

E Kobberskatt

1674-1676

(333)

F Høy- og kornskatt

1676

(338)

G Familielandehjelp

1676

(362)