Skannet arkivmateriale

Jarlsberg grevskap, Fogderegnskap 1867, 1694 - 1696


Innholdsfortegnelse mappe 1

1694

(2)

Regnskap og likvidasjon

1694

(3)

Inntektsvedlegg

Nr. 4 Konsumpsjon og folkeskatt

1694

(15)

Nr. 5 Tingsvitner om sager, håndverkere etc.

1694

(48)

Utgiftsvedlegg

Nr. 6-9

1694

(76)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1695

(130)

Regnskap og likvidasjon

1695

(131)

Inntektsvedlegg

Nr. 1 Konsumpsjon og folkeskatt

1695

(144)

Nr. 2 Sagskatt

1695

(177)

Nr. 3 Tingsvitner

1695

(180)

Utgiftsvedlegg

Nr. 4 Beregning av avkortning i odelsskatten

1695

(195)

Innholdsfortegnelse mappe 3

1696

(255)

Regnskap og likvidasjon

1696

(256)

Inntektsvedlegg

Nr. 1 Presteskatt

1696

(270)

Nr. 2 Sagskatt

1696

(272)

Nr. 3 Konsumpsjon og folkeskatt

1696

(275)

Utgiftsvedlegg

Nr. 4 Beregning av avkortning i odelsskatten

1696

(310)

Antegnelser

1694-1696

(389)

Ekstraktregnskap

1694-1696

(443)