Skannet arkivmateriale

Jarlsberg grevskap, Fogderegnskap 1865, 1692


Innholdsfortegnelse mappe 1

1692

(2)

Regnskap og likvidasjon

1692

(3)

Skatteekstrakt, Strøms gods

1692

(17)

Inntektsvedlegg

A Leilendingsskatt

1692

(18)

AB Proviantskatt

1692

(94)

B Odelsskatt

1692

(145)

D Legdsrulle, major Sterchis' kompani

1692

(207)

E Legdsrulle, kaptein Lidtzous kompani

1692

(218)

F Konsumpsjon og folkeskatt

1692

(229)

G Kopp-, kveg- og ildstedsskatt

1692

(263)

H Rosstjeneste

1692

(295)

I Tiende

1692

(365)

Utgiftsvedlegg

M

1692

(418)