Skannet arkivmateriale

Hurum, Røyken, Eiker, Lier og Buskerud fogderi, Ekstraskatt 1834, 1765


Innholdsfortegnelse

(2)

1765

Regnskap og summarisk ekstrakt

(3)

Vedlegg 1: Hovedmanntall, Lier

(16)

Vedlegg 2: Hovedmanntall, Hurum

(75)

Vedlegg 3: Hovedmanntall, Røyken

(95)

Vedlegg 4: Hovedmanntall, Eiker

(113)

Vedlegg 5: Hovedmanntall, Modum

(241)

Vedlegg 6: Hovedmanntall, Eggedal og Krødsherad

(307)

Vedlegg 6: Hovedmanntall, Sigdal

(327)

Vedlegg 7: Summarisk ekstrakt av hovedmanntallene

(347)

Vedlegg 8: Til- og avgang, Lier, med bilag

(350)

Vedlegg 9: Til- og avgang, Hurum

(401)

Vedlegg 10: Til- og avgang, Røyken

(408)

Vedlegg 11: Til- og avgang, Eiker, med ett bilag

(413)

Vedlegg 12: Til- og avgang, Modum

(429)

Vedlegg 13: Innberetninger om til- og avgang

(433)

Vedlegg 14: Ekstrakt av til- og avgang

(456)

Vedlegg 15: Rangspersoner

(466)

Vedlegg 16-18: Kvitteringer

(469)

Vedlegg 19: Restanseregister

(475)