Skannet arkivmateriale

Hurum og Røyken fogderi, Fogderegnskap 1692, 1682 - 1687


Regnskap

1682-1687

(1)

1682

(2)

1683

(5)

1684

(7)

1685

(11)

1686

(15)

1687

(18)

1682

(23)

Inntektsvedlegg

A Jordebok

1682

(30)

B Leding

1682

(34)

C Tiendemanntall

1682

(45)

D Leilendingsskatt

1682

(54)

E Odelsskatt

1682

(78)

F Soldatkjolepenger

1682

(89)

G Konsumpsjon og folkeskatt

1682

(94)

H Rossstjeneste

1682

(104)

Regnskap

1683

(109)

Inntektsvedlegg

Jordebok

1683

(114)

I Leding

1683

(119)

K Tiendemanntall

1683

(131)

L Odelsskatt

1683

(139)

M Soldatkjolepenger

1683

(150)

N Husmannsskatt

1683

(156)

O Konsumpsjon og folkeskatt

1683

(158)

P Kopp- og kvegskatt

1683

(167)

Q Krigshjelp (2 stk.)

1683

(176)

Regnskap

1684

(182)

Inntektsvedlegg

R Tiendemanntall

1684

(187)

S Odelsskatt

1684

(196)

SB Husmannsskatt

1684

(209)

T Konsumpsjon og folkeskatt

1684

(211)

U Kopp- og kvegskatt

1684

(218)

Regnskap

1685

(227)

Inntektsvedlegg

V Tiendemanntall

1685

(231)

W Førstebyksel

1685

(239)

WW Ang. sikt og sakefall

1685

(241)

X Odelsskatt

1685

(243)

Y Husmannsskatt

1685

(252)

Z Konsumpsjon og folkeskatt

1685

(254)

Æ Rosstjeneste

1685

(261)

Regnskap

1686

(266)

Inntektsvedlegg

AA Tiendemanntall

1686

(270)

BB Ang. sikt og sakefall

1686

(277)

CC Odelsskatt

1686

(279)

DD Husmanns- og håndverkerskatt

1686

(288)

EE Konsumpsjon og folkeskatt

1686

(290)

FF Kopp- og kvegskatt

1686

(297)

Regnskap

1687

(304)

Inntektsvedlegg

GG Tiendemanntall

1687

(308)

HH Førstebyksel

1687

(315)

II Ang. sikt og sakefall

1687

(317)

KK Odelsskatt

1687

(319)

LL Husmannsskatt

1687

(328)

MM Konsumpsjon og folkeskatt

1687

(330)

NN Sagmesterskatt

1687

(336)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-15

1682-1687

(340)