Skannet arkivmateriale

Eiker og Lier fogderi, Fogderegnskap 1689, 1690 - 1691


Regnskap

1690

(1)

Inntektsvedlegg

A-B Jordebok

1690

(17)

C-D Tiendemanntall

1690

(23)

E-F Leilendingsskatt etc.

1690

(44)

G-H Sagmesterskatt

1690

(95)

I-K Konsumpsjon og folkeskatt

1690

(101)

L-M Kopp- og ildstedsskatt

1690

(112)

N-O Rosstjeneste

1690

(127)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-10

1690

(170)

Regnskap

1691

(205)

Inntektsvedlegg

A-B Jordebok

1691

(221)

C-D Tiendemanntall

1691

(227)

E-F Leilendingsskatt etc.

1691

(242)

G-H Sagmesterskatt

1691

(289)

I-K Konsumpsjon og folkeskatt

1691

(295)

L-M Kopp- og ildstedsskatt

1691

(305)

N-O Rosstjeneste

1691

(316)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-4

1691

(354)