Skannet arkivmateriale

Eiker fogderi, Fogderegnskap 1685, 1679 - 1686


Inntektsvedlegg

KK Korntiende

1684

(1)

LL Leilendings-, strandsitter-, husmann- og sagm.s

1684

(10)

MM Odelsskatt

1684

(30)

NN Konsumpsjon og folkeskatt

1684

(42)

OO Kopp- og kvegskatt

1684

(49)

PP Korntiende

1685

(56)

QQ Leilendings-, strandsitter-, husmann- og sagm.s

1685

(65)

RR Odelsskatt

1685

(117)

SS Konsumpsjon og folkeskatt

1685

(129)

TT Rosstjeneste

1685

(135)

RR Korntiende

1686

(153)

SS Leilendings-, strandsitter-, husmann- og sagm.s

1686

(172)

TT Odelsskatt

1686

(186)

UU Konsumpsjon og folkeskatt

1686

(198)

VV Kopp- og kvegskatt

1686

(204)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-7

1679

(210)

Nr. 7-8

1680

(226)

Nr. 9-11

1681

(235)

Nr. 12-13

1682

(262)

Nr. 14 Krigsjordebok

1683

(265)

Nr. 15-17 + u.nr.

1684

(269)

Nr. 17-19

1685

(278)

Nr. 20-23

1686

(286)

Antegnelser til ekstrakt av matrikkel

1680

(304)

Antegnelser

1679-1686

(316)