Skannet arkivmateriale

Eiker fogderi, Fogderegnskap 1684, 1679 - 1686


Regnskap

1679-1686

(1)

1679

(2)

1680

(7)

1681

(13)

1682

(15)

1683

(18)

1684

(21)

1685

(23)

1686

(26)

Inntektsvedlegg

A Leilendings-, husmann-, strandsitter- og sagm.sk

1679

(30)

B Proviantskatt (smør og kjøtt)

1679

(49)

C Odelsskatt

1679

(64)

D Familielandehjelp

1679

(71)

E Høy- og byggskatt

1679

(75)

F Ang. artillerihester

1679

(87)

G Rosstjeneste

1679

(91)

GG Korntienden

1680

(105)

H Leilendings-, strandsitter-, husmann- og sagm.sk

1680

(114)

I Proviantskatt

1680

(134)

K Legdsrulle

1680

(151)

L Odelsskatt

1680

(158)

M Prinsessestyr

1680

(166)

N Korntienden

1681

(184)

O Leilendings-, husmann-, strandsitter- og sagm.sk

1681

(193)

P Proviantskatt

1681

(213)

Q Legdsrulle

1681

(230)

R Odelsskatt

1681

(237)

S Konsumpsjon og folkeskatt

1681

(245)

T Korntiende

1682

(255)

U Leilendings-, husmann-, strandsitter- og sagm.sk

1682

(264)

V Proviantskatt

1682

(284)

W Legdsrulle

1682

(301)

X Odelsskatt

1682

(308)

Y Konsumpsjon og folkeskatt

1682

(320)

Z Rosstjeneste

1682

(327)

AA Korntiende

1683

(345)

BB Leilendings-, strandsitter-, husmann- og sagm.s

1683

(354)

DD Odelsskatt

1683

(374)

EE Legdsrulle

1683

(386)

FF Konsumpsjon og folkeskatt

1683

(393)

GG Kopp- og kvegskatt

1683

(400)

HH Krigshjelp

1683

(416)

II Rosstjeneste

1683

(421)