Skannet arkivmateriale

Buskerud fogderi, Fogderegnskap 1682, 1693


Innholdsfortegnelse mappe 1

1693

(2)

Regnskap og likvidasjon

1693

(3)

Vedlegg

A Sikt og sakefall

1693

(12)

B-C Korntienden

1693

(21)

D Sikt og sakefall

1693

(41)

E Ang. etterskrevne gårder

1693

(93)

F Skattemanntall

1693

(96)

G Drenge- og husmannsskatt

1693

(199)

H Konsumpsjon og folkeskatt

1693

(205)

H Jordegods fri for odelsskatt

1693

(220)

I Jordegods fritt for rosstjeneste

1693

(232)

K-L

1693

(239)

Antegnelser

1693

(243)