Skannet arkivmateriale

Buskerud fogderi, Fogderegnskap 1680, 1689 - 1690


Innholdsfortegnelse mappe 1

1689-1690

(1)

Regnskap og likvidasjon

1689

(2)

Regnskap

1689

(12)

Inntektsvedlegg

A Sikt og sakefall

1689

(19)

B Tiendemanntall, Modum

1689

(28)

C Tiendemanntall, Sigdal

1689

(39)

D Sikt og sakefall

1689

(50)

E Skattemanntall

1689

(58)

F Sagmesterskatt

1689

(158)

G Rosstjeneste

1689

(172)

H Konsumpsjon og folkeskatt

1689

(207)

I Kopp- og ildstedsskatt

1689

(228)

Utgiftsvedlegg

K Odelsskattens avkortning

1689

(244)

Inntektsvedlegg

A Sikt og sakefall

1690

(255)

B Tiendemanntall, Modum

1690

(263)

C Tiendemanntall, Sigdal

1690

(274)

D Sikt og sakefall

1690

(285)

E Matrikkelens forhøyelse

1690

(290)

F Skattemanntall

1690

(293)

H Rossstjeneste

1690

(393)

I Konsumpsjon og folkeskatt

1690

(429)

K Kopp- og ildstedsskatt

1690

(436)

Konsumpsjon og folkeskatt, kopp- og ildstedsskatt

1690

(443)

L-M Diverse

1690

(456)

Utgiftsvedlegg

N-P

1690

(461)