Skannet arkivmateriale

Buskerud fogderi, Fogderegnskap 1675, 1678 - 1681


Innholdsfortegnelse mappe 1

1678-1681

(1)

Regnskapsekstrakt

1680

(2)

Inntektsvedlegg

A Jordebok

1680

(8)

B Sikt og sakefall

1680

(35)

C Leilendingsskatt

1680

(38)

D Proviantskatt (smør og kjøtt)

1680

(106)

E Odelsskatt

1680

(120)

F Soldatkjolepenger

1680

(136)

G Sagmesterskatt

1680

(147)

H Tiendemanntall

1680

(155)

Prinsessestyr

1680

(176)

Regnskapsekstrakt

1681

(193)

Inntektsvedlegg

A Jordebok

1681

(198)

B Sikt og sakefall

1681

(221)

C Leilendingsskatt

1681

(224)

D Proviantskatt (smør og kjøtt)

1681

(293)

E Odelsskatt

1681

(307)

F Soldatkjolepenger

1681

(323)

G Sagmesterskatt

1681

(334)

H Konsumpsjon og folkeskatt

1681

(341)

I Regnskap på inntekt og avkortning

1681

(359)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-2

1680-1681

(366)

Antegnelser

1678-1681

(391)

Antegnelser til ekstrakt av matrikkel

1680

(429)