Skannet arkivmateriale

Buskerud fogderi, Fogderegnskap 1674, 1678 - 1681


Innholdsfortegnelse mappe 1

1678-1681

(1)

Regnskap

1678-1681

(2)

1678

(3)

1679

(6)

1680

(10)

1681

(14)

Inntektsvedlegg

A Jordebok

1678

(17)

B Sikt og sakefall

1678

(36)

C Leilendingsskatt

1678

(41)

D Proviantskatt (smør og kjøtt)

1678

(109)

E Odelsskatt

1678

(123)

F Sagmesterskatt

1678

(140)

G Familielandehjelp

1678

(148)

H Korn- og høyskatt

1678

(154)

I Rosstjeneste

1678

(165)

K Jordebok

1679

(202)

L Sikt og sakefall

1679

(221)

M Leilendingsskatt

1679

(225)

N Proviantskatt (smør og kjøtt)

1679

(293)

O Odelsskatt

1679

(307)

P Sagmesterskatt

1679

(324)

Q Familielandehjelp

1679

(332)

R Korn- og høyskatt

1679

(338)

S Rosstjeneste

1679

(349)

T Spesifikasjon angående artillerihester

1679

(387)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-7

1679

(389)