Skannet arkivmateriale

Numedal og Sandsvær fogderi, Fogderegnskap 1575, 1692 - 1695


Innholdsfortegnelse mappe 1

1692-1694

(6)

Regnskap og likvidasjon

1692-1693

(7)

1694

(28)

1695

(39)

Vedlegg

A Jordebok

1692

(51)

B Leidang

1692

(54)

C Sikt og sakefall

1692

(68)

D Førstebyksel

1692

(69)

E Matrikkel

1692

(70)

F Proviantskatt

1692

(97)

G Sagskatt

1692

(99)

H Drenge-, husmanns- og håndverkerskatt

1692

(100)

I Konsumpsjon og folkeskatt

1692

(101)

K Kopp- og ildstedsskatt

1692

(110)

L Tiende

1692

(119)

M Jordebok

1693

(124)

N Leidang

1693

(127)

O Sikt og sakefall

1693

(141)

P Førstebyksel

1693

(144)

Q Byksel

1693

(146)

R Proviantskatt

1693

(147)

S Odelsskatt

1693

(149)

T Sagskatt

1693

(179)

U Drenge-, husmanns- og håndverkerskatt

1693

(180)

V Konsumpsjon og folkeskatt

1693

(182)

W Tiende

1693

(191)

Nr. 1 Jordebok

1694

(196)

Nr. 2 Leidang

1694

(201)

Nr. 3 Sikt og sakefall

1694

(211)

Nr. 4 Landskyld

1694

(214)

Nr. 5 Proviantskatt

1694

(217)

Nr. 6 Odelsskatt

1694

(220)

Nr. 7 Sagskatt

1694

(250)

Nr. 8 Konsumpsjon og folkeskatt

1694

(252)

Nr. 9 Tiende

1694

(258)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1695

(261)

Vedlegg

Nr. 1 Jordebok

1695

(262)

Nr. 2 Leidang

1695

(267)

Nr. 3 Sikt og sakefall

1695

(277)

Nr. 4 Matrikkel

1695

(279)

Nr. 5 Proviantskatt

1695

(403)

Nr. 6 Konsumpsjon og folkeskatt

1695

(406)

Nr. 1-4

1692

(414)

Nr. 5-8

1693

(453)

Nr. 10-15

1694

(468)

Nr. 7-10

1695

(489)

Antegnelser

1692-1693

(511)