Skannet arkivmateriale

Numedal og Sandsvær fogderi, Fogderegnskap 1574, 1688 - 1691


Utgiftsvedlegg

Forside

1688-1691

(1)

Nr. 1-5

1688

(2)

Nr. 6-14

1689

(10)

Nr. 1-5

1688

(16)

Nr. 6-14

1689

(20)

Nr. 15-18

1690

(119)

Nr. 19-27

1691

(141)

Antegnelser

1688-1691

(159)

Vedlegg

Brev om avregning med sølvverksarbeiderne

1690

(259)

Fortegnelse over avregning med sølvverksarbeidere

1690-1691

(260)