Skannet arkivmateriale

Numedal og Sandsvær fogderi, Fogderegnskap 1573, 1687 - 1691


Innholdsfortegnelse mappe 1

1687

(1)

Regnskap

1687

(2)

Inntektsvedlegg

A Landskyld

1687

(7)

B Leidang

1687

(11)

C Fortegnelse over krongods

1687

(26)

C Sikt og sakefall

1687

(29)

D Byksel og tredjeårstake

1687

(32)

D Skattemanntall

1687

(34)

E Odelsskatt

1687

(155)

F Sagskatt

1687

(170)

G Husmanns-, drenge- og håndverkerskatt

1687

(172)

H Konsumpsjon og folkeskatt

1687

(177)

I Tiende

1687

(183)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-5

1687

(188)

Søknad om fritak for sagskatt

1687

(197)

Vedlegg

Forhøyelse av matrikkelen

1679-1687

(199)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1688-1691

(221)

Regnskap og likvidasjon

1688-1691

(222)

1688

(223)

1689

(235)

1690

(245)

1691

(256)

Inntektsvedlegg

B Jordegods og landskyld

1688

(267)

C Leidang

1688

(270)

D Sikt og sakefall

1688

(285)

E Fortegnelse over krongods

1688

(288)

E Byksel

1688

(291)

F Forhøyelse av matrikkelen

1688

(293)

G Proviantskatt

1688

(298)

H Odelsskatt

1688

(301)

I Sagskatt (2 eks.)

1688

(317)

K Drenge-, husmanns- og håndverkerskatt

1688

(320)

L Konsumpsjon og folkeskatt

1688

(325)

M Kopp- og ildstedsskatt

1688

(332)

N Korntiende (2 eks.)

1688

(341)

O Jordegods og landskyld

1689

(351)

P Leidang

1689

(355)

Q Sikt og sakefall

1689

(370)

R Fortegnelse over krongods

1689

(373)

S Proviantskatt

1689

(378)

T Odelsskatt

1689

(381)

U Sagskatt

1689

(398)

V Drenge-, husmanns- og håndverkerskatt

1689

(400)

W Konsumpsjon og folkeskatt

1689

(404)

X Kopp- og ildstedsskatt

1689

(411)

Y Korntiende

1689

(418)

AA Sikt og sakefall

1690

(423)

BB Jordegods, krongods

1690

(426)

CC Proviantskatt

1690

(428)

DD Odelsskatt

1690

(431)

EE Sagskatt

1690

(448)

FF Drenge-, husmanns- og håndverkerskatt

1690

(450)

GG Konsumpsjon og folkeskatt

1690

(453)

HH Kopp- og ildstedsskatt

1690

(461)

II Korntiende

1690

(470)

KK Sikt og sakefall

1691

(475)

LL Jordegods, krongods

1691

(480)

MM Proviantskatt

1691

(482)

NN Odelsskatt

1691

(485)

NN Sagskatt

1691

(512)

OO Drenge-, husmanns- og håndverkerskatt

1691

(514)

PP Konsumpsjon og folkeskatt

1691

(517)

QQ Kopp- og ildstedsskatt

1691

(525)