Skannet arkivmateriale

Numedal og Sandsvær fogderi, Fogderegnskap 1572, 1679 - 1686


Innholdsfortegnelse mappe 1

1686

(2)

Inntektsvedlegg

NNN Leidang

1686

(3)

OOO Sikt og sakefall

1686

(17)

PPP Førstebyksel og tredjeårstake

1686

(20)

QQQ Skattemanntall

1686

(23)

RRR Forhøyelse av matrikkelen

1686

(144)

SSS Odelsskatt

1686

(149)

TTT Sagskatt

1686

(163)

UUU Drenge-, husmanns- og håndverkerskatt

1686

(166)

VVV Konsumpsjon og folkeskatt

1686

(170)

WWW Korntiende

1686

(178)

XXX Kirke- og prestegods

1686

(182)

YYY Kopp- og kvegskatt

1686

(184)

ZZZ Skatterestanser

1680-1685

(193)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1679-1686

(195)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-3

1679

(197)

Nr. 4-6

1680

(204)

Nr. 7

1682

(213)

Nr. 8-10

1684

(228)

Nr. 11-12

1685

(238)

Nr. 13-15

1686

(242)

Antegnelser

1679-1686

(256)

Antegnelser til ekstrakt av matrikkel

1680

(325)

Pantebrev

1664

(354)