Skannet arkivmateriale

Numedal og Sandsvær fogderi, Fogderegnskap 1571, 1679 - 1686


Inntektsvedlegg

UU Oversikt over jordegods

1684

(1)

UU Leidang

1684

(3)

VV Sikt og sakefall

1684

(19)

WW Matrikkel

1684

(22)

WW Skattemanntall

1684

(69)

XX Odelsskatt

1684

(191)

YY Sagskatt

1684

(206)

ZZ Husmanns-, drenge- og håndverkerskatt

1684

(209)

Æ Konsumpsjon og folkeskatt

1684

(221)

OE Kopp- og kvegskatt

1684

(227)

ÆÆ Korntiende

1684

(232)

OEOE Presteskatt

1684

(236)

AAA Fortegnelse over landskyld

1685

(238)

BBB Leidang

1685

(241)

CCC Sikt og sakefall

1685

(256)

DDD Byksel og tredjeårstake

1685

(259)

EEE Brev om proviantskatt

1685

(262)

EEE Skattemanntall

1685

(264)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1685

(385)

Inntektsvedlegg

FFF Odelsskatt

1685

(386)

GGG Sagskatt

1685

(401)

HHH Konsumpsjon og folkeskatt

1685

(407)

III Husmanns-, drenge- og håndverkerskatt

1685

(413)

KKK Rosstjeneste, kirke- og prestegods

1685

(418)

LLL Korntiende

1685

(421)