Skannet arkivmateriale

Numedal og Sandsvær fogderi, Fogderegnskap 1570, 1679 - 1686


Inntektsvedlegg

AA Sikt og sakefall

1682

(1)

BB Skattemanntall

1682

(8)

CC Proviantskatt

1682

(99)

DD Odelsskatt

1682

(119)

EE Soldatlegder

1682

(136)

FF Sagskatt

1682

(153)

GG Husmanns-, drenge- og håndverkerskatt

1682

(157)

HH Konsumpsjon og folkeskatt

1682

(162)

II Rosstjeneste

1682

(169)

KK Brev om forpaktning av leilendingsskatten

1682

(187)

LL Sikt og sakefall

1683

(189)

MM Skyldsetting

1683

(194)

NN Skattemanntall

1683

(197)

OO Odelsskatt

1683

(312)

PP Husmanns-, drenge- og håndverkerskatt

1683

(331)

QQ Konsumpsjon og folkeskatt

1683

(342)

QQ Sagskatt

1683

(347)

RR Kopp- og kvegskatt

1683

(350)

SS Krigshjelp

1683

(359)

TT Korntiende

1683

(362)