Skannet arkivmateriale

Numedal og Sandsvær fogderi, Fogderegnskap 1569, 1679 - 1686


Innholdsfortegnelse mappe 1

1678-1688

(1)

Inntektsvedlegg

Korn- og høyskatt

1678

(4)

Antegnelser

1675-1678

(18)

Regnskap og likvidasjon

1679-1686

(46)

1679

(48)

1680

(54)

1681

(57)

1682

(59)

1683

(62)

1684

(66)

1685

(71)

1686

(75)

Inntektsvedlegg

1679-1686

(92)

A Sikt og sakefall

1679

(93)

B Forpaktningsbrev på leilendings- og odelsskatt

1679

(95)

C Smør- og kjøttskatt

1679

(97)

D Rosstjeneste

1679

(113)

E Høy- og kornskatt

1679

(129)

F Sagskatt

1679

(145)

G Husmanns-, drenge- og håndverkerskatt

1679

(148)

H Familielandehjelp

1679

(154)

I Familielandehjelp (artillerihester)

1679

(157)

K Familielandehjelp (artillerihester)

1679

(164)

L Sikt og sakefall

1680

(167)

M Proviantskatt

1680

(171)

N Soldatlegder

1680

(187)

O Sagskatt

1680

(203)

P Prinsessestyr

1680

(208)

Q Prinsessestyr (Sølvverkets folk)

1680

(224)

R Sikt og sakefall

1681

(226)

S Leidang

1681

(236)

T Skattemanntall

1681

(252)

U Odelsskatt

1681

(340)

V Soldatlegder

1681

(351)

W Sagskatt

1681

(367)

X Husmanns-, drenge- og håndverkerskatt

1681

(373)

Y Konsumpsjon

1681

(378)

Z Korntiende

1681

(385)