Skannet arkivmateriale

Ringerike og Hallingdal fogderi, Ekstraskatt 1565, 1762 - 1763


Innholdsfortegnelse

(2)

1762

Regnskap og summarisk ekstrakt

(5)

Liste 1: Manntall, Ål prestegjeld

(17)

Liste 1: Manntall, Ål prestegjeld

Hol sogn

(66)

Liste 1: Manntall, Ål prestegjeld

Torpo sogn

(105)

Liste 2: Manntall, Nes prestegjeld

Torpo sogn

(121)

Liste 2: Manntall, Nes prestegjeld

Hemsedal sogn

(122)

Liste 2: Manntall, Nes prestegjeld

Gol sogn

(139)

Liste 2: Manntall, Nes prestegjeld

Nes sogn

(157)

Liste 2: Manntall, Nes prestegjeld

Flå sogn

(179)

Liste 3: Manntall, Norderhov prestegjeld

(194)

Liste 4: Manntall, Hole prestegjeld

(240)

Liste 5-12 og fire uten nummer: Til- og avgang

(278)

Vedlegg 1-2: Summarisk ekstrakt av til- og avgang

(323)

Vedlegg 3-4: Kvitteringer

(329)

Vedlegg 5: Restanseregister

(333)

Ett vedlegg uten nummer

(339)

1763

Regnskap og summarisk ekstrakt

(341)

Vedlegg 1: Summarisk ekstrakt av hovedmanntallet

(355)

Vedlegg 2-17: Månedlige til- og avgangslister

(370)

Vedlegg 18-25: Kvitteringer

(532)

Vedlegg 26: Tillegg til til- og avgangslister

(549)

Vedlegg 27: Restanseregister, Hole og Norderhov

(552)

Vedlegg 28-29: Kvitteringer

(561)

Kostnader til ekstraskattens inndrivelse

(565)

Militære familier som utgår av manntallene

(567)

To brev

(573)