Skannet arkivmateriale

Ringerike og Hallingdal fogderi, Fogderegnskap 1449, 1690 - 1692


Inntektsvedlegg

R Diverse

1692

(1)

S Jordebok, krongods

1692

(5)

T Sikt og sakefall

1692

(7)

U Matrikkel

1692

(12)

W Skyldsetting av plassen "Backeteigen"

1692

(113)

X Sagskatt

1692

(116)

Y Drenge-, husmanns- og håndverkerskatt

1692

(121)

Z Konsumpsjon og folkeskatt

1692

(124)

Æ Kopp- og ildstedsskatt

1692

(138)

Ø Tiende

1692

(161)

Utgiftsvedlegg

Nr. 17-18

1692

(187)

Antegnelser

1681-1692

(203)

1681-1689

(338)

13. post, vedlegg

1689

(404)