Skannet arkivmateriale

Ringerike og Hallingdal fogderi, Fogderegnskap 1445, 1681 - 1689


Likvidasjon

1681-1689

(1)

1681

(2)

1682

(6)

1683

(9)

1684

(12)

1685

(15)

1686

(19)

1687

(23)

1688

(26)

1689

(31)

Inntektsvedlegg

A Jordebok, krongods

1681

(36)

B Jordebok

1681

(41)

C Sikt og sakefall

1681

(82)

D Leilendingsskatt

1681

(85)

E Proviantskatt

1681

(130)

F Odelsskatt

1681

(164)

G Konsumpsjon og folkeskatt

1681

(178)

H Kopulasjonspenger

1681

(201)

I Ekstrakt av tienden

1681

(203)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-2

1681

(207)

Regnskap

H

1682

(222)

Inntektsvedlegg

A Jordebok, krongods

1682

(227)

B Sikt og sakefall

1682

(232)

C Skattemanntall

1682

(239)

D Odelsskatt

1682

(355)

E Sagmesterskatt

1682

(372)

F Håndverkerskatt

1682

(376)

G Ekstrakt av tienden

1682

(378)

H Konsumpsjon og folkeskatt

1682

(382)

K Kopulasjonspenger

1682

(395)

L Rosstjeneste

1682

(397)

M-N Rosstjeneste, gods som er unntatt

1682

(417)

Utgiftsvedlegg

Nr. 3

1682

(425)