Skannet arkivmateriale

Ringerike og Hallingdal fogderi, Fogderegnskap 1444, 1680 - 1681


Regnskap

AE

1680

(1)

Inntektsvedlegg

Æ Jordebok

1680

(11)

Ø Ekstrakt av tienden

1680

(33)

AA Sikt og sakefall

1680

(35)

AA Lelilending- og sagmesterskatt

1680

(38)

AB Proviantskatt (kjøtt og smør)

1680

(80)

AC Odelsskatt

1680

(92)

AD Soldatkjolepenger

1680

(106)

AF Prinsessestyr

1680

(115)

Utgiftsvedlegg

Nr. 8 Militær jordebok

1680

(135)

Nr. 9

1680

(141)

Antegnelser

1678-1680

(142)

Ekstraherte poster

1678-1680

(197)