Skannet arkivmateriale

Hadeland, Toten og Valdres fogderi, Fogderegnskap 1292, 1693 - 1694


Innholdsfortegnelse mappe 1

1693

(2)

Regnskap og likvidasjon

1693

(3)

Vedlegg

Nr. 1-2 Tiende

1693

(17)

Nr. 3 Sikt og sakefall

1693

(61)

Nr. 4 Odelsskatt

1693

(64)

Nr. 5 Pramarbeidspenger

1693

(108)

Nr. 6 Konsumpsjon og folkeskatt

1693

(128)

Nr. 7 Tilleggspenger til det Hadelandske rytterkom

1693

(146)

Nr. 8-9 1/3 frihet i leilendingsskatt

1693

(153)

Nr. 10-11 Gårder fritatt for avgifter

1693

(157)

Nr. 12

1693

(161)

Nr. 13 Soldatkjolepenger

1693

(164)

Nr. 14 Kronens, kirkens og hospitalenes jordegods

1693

(169)

Auksjonsforretning over Cornelius Hvidts bo

1693

(178)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1694

(193)

Regnskap og likvidasjon

1694

(194)

Vedlegg

Nr. 1-2 Tiende

1694

(209)

Nr. 3 Førstebyksel

1694

(253)

Nr. 4 Sikt og sakefall

1694

(255)

Nr. 5 Matrikkel

1694

(258)

Nr. 6 Pramarbeidspenger

1694

(360)

Nr. 7 Konsumpsjon og folkeskatt

1694

(380)

Nr. 8 Legdspenger

1694

(396)

Nr. 8b

1694

(398)

Nr 9 Krigsjordebok

1694

(400)

Nr. 10 Tilleggspenger til det Hadelandske rytterko

1694

(414)

Nr. 11 Krigsjordebok

1694

(420)

Nr. 12

1694

(426)

Nr. 13-15 Gårder fri for avgift

1694

(429)

Nr. 16 Soldatkjolepenger

1694

(436)

Nr. 17 Kronens, kirkens og hospitalenes jordegods

1694

(441)

Nr. 18 Fangeregnskap

1694

(455)