Skannet arkivmateriale

Hadeland, Toten og Valdres fogderi, Fogderegnskap 1290, 1691


Innholdsfortegnelse mappe 1

1691

(2)

Regnskap og likvidasjon

1691

(3)

Vedlegg

A Tiende

1691

(20)

B Sikt og sakefall

1691

(61)

C Førstebyksel

1691

(64)

E Matrikkel

1691

(66)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1691

(170)

Vedlegg

F Konsumpsjon og folkeskatt

1691

(171)

G Kopp- og ildstedsskatt

1691

(197)

H Gårder utlagt til de militære

1691

(222)

I Pramarbeidspenger

1691

(235)

Nr. 1 Frigårder

1691

(255)

Nr. 2 1/3 frihet for leilendingsskatt

1691

(260)

Nr. 3-8 Frigårder

1691

(269)

Nr. 9 Soldatkjolepenger

1691

(285)

Nr. 10-16

1691

(290)

Ang. Cornelis Hvids regnskaper

1691

(310)