Skannet arkivmateriale

Hadeland, Toten og Valdres fogderi, Fogderegnskap 1288, 1689


Innholdsfortegnelse mappe 1

1689

(1)

Regnskap

1689

(2)

Inntektsvedlegg

A Tiendemanntall

1689

(13)

B Jordebok, krongods og visse inntekter

1689

(56)

C Odelsskatt

1689

(142)

D Konsumpsjon og folkeskatt

1689

(190)

E Kopp- og ildstedsskatt

1689

(206)

F Krigsjordebok

1689

(224)

G Pramarbeidspenger

1689

(256)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-13

1689

(276)