Skannet arkivmateriale

Hadeland, Toten og Valdres fogderi, Fogderegnskap 1286, 1687


Innholdsfortegnelse mappe 1

1687

(1)

Regnskap

1687

(2)

Inntektsvedlegg

U Jordebok

1687

(11)

U Sakefall

1687

(96)

V Førstebyksel

1687

(99)

VA Tiendemanntall

1687

(102)

W Tredjeårstake

1687

(144)

X Årlig take

1687

(147)

Y Odelsskatt

1687

(153)

Z Tiendemanntall, ekstrakt

1687

(196)

ÆÆ Konsumpsjon og folkeskatt

1687

(199)

ØØ Presteskatt

1687

(215)

Utgiftsvedlegg

Nr. 93 Krigsjordebok

1687

(217)

Nr. 94-119

1687

(248)