Skannet arkivmateriale

Hadeland, Toten og Valdres fogderi, Fogderegnskap 1283, 1684


Innholdsfortegnelse mappe 1

1684

(1)

Regnskap

1684

(2)

Inntektsvedlegg

PPP Jordebok

1684

(20)

QQQ Pramarbeidspenger

1684

(108)

RRR Tiendemanntall

1684

(128)

RRR Førstebyksel

1684

(178)

SSS Tredjeårstake

1684

(183)

TTTSikt og sakefall

1684

(187)

UUU ODelsskatt

1684

(202)

VVV Tiendemanntall, ekstrakt

1684

(245)

WWW Konsumpsjon og folkeskatt

1684

(248)

XXX Kopp- og ildstedsskatt

1684

(255)

Utgiftsvedlegg

Nr. 47

1684

(278)

Nr. 48 Krigsjordebok

1684

(279)

Nr. 49-64

1684

(309)

Nr. 65 Rulle

1683

(353)

Nr. 65 Rulle

1682

(362)

Nr. 66 Rulle

1683

(373)

Nr. 66 Rulle

1682

(385)