Skannet arkivmateriale

Hadeland, Toten og Valdres fogderi, Fogderegnskap 1278, 1681


Inntektsvedlegg

LL Jordebok

1681

(1)

MM Tiendemanntall

1681

(89)

NN Sikt og sakefall

1681

(137)

OO Førstebyksel

1681

(152)

PP Tredjeårstake

1681

(155)

QQ Landskatt

1681

(159)