Skannet arkivmateriale

Hadeland, Toten og Valdres fogderi, Fogderegnskap 1276, 1680


Inntektsvedlegg

FF Landskatt

1680

(1)