Skannet arkivmateriale

Hadeland, Toten og Valdres fogderi, Fogderegnskap 1275, 1680


Regnskap

1680

(1)

Likvidasjon

1680

(11)

Inntektsvedlegg

AA Jordebok

1680

(19)

BB Tiendemanntall

1680

(108)

CC Sikt og sakefall

1680

(156)

DD Førstebyksel

1680

(169)

EE Tredjeårstake

1680

(172)