Skannet arkivmateriale

Hadeland, Toten og Valdres fogderi, Fogderegnskap 1274, 1679


Inntektsvedlegg

V Proviantskatt (smør og kjøtt)

1679

(1)

W Odelsskatt

1679

(47)

X Familielandehjelp

1679

(99)

Y Korn- og proviantskatt

1679

(116)

Z Rosstjeneste

1679

(170)

Utgiftsvedlegg

Nr. 10 Krigsjordebok

1679

(247)

Nr. 11A

1679

(281)