Skannet arkivmateriale

Hadeland, Toten og Valdres fogderi, Fogderegnskap 1273, 1679


Inntektsvedlegg

U Matrikkel og landskyld

1679

(1)