Skannet arkivmateriale

Hadeland, Toten og Valdres fogderi, Fogderegnskap 1270, 1678


Regnskap

E

1678

(1)

Inntektsvedlegg

A ?

1678

(14)

B Jordebok

1678

(17)

C Ekstrakt av krigsjordeboken

1678

(103)

D Odelsskatt

1678

(105)

F Matrikkel og landskyld

1678

(188)

G Proviantskatt (smør og kjøtt)

1678

(419)

H Odelsskatt

1678

(464)