Skannet arkivmateriale

Gudbrandsdal fogderi, Ekstraskatt 1266, 1762 - 1766


Innholdsfortegnelse

(2)

1762

Regnskap og summarisk ekstrakt

(5)

Vedlegg 1: Summarisk ekstrakt av manntallene

(13)

Vedlegg 2-10: Til- og avgangslister

(15)

Vedlegg 11-14: Attester og kvitteringer

(44)

Antegnelser med fire vedlegg

(52)

1763

Regnskap og summarisk ekstrakt

(71)

Vedlegg I-III: Beregninger av ekstraskatt

(85)

Vedlegg a) 1-14: Til- og avgang, Fåberg

(92)

Vedlegg b) 1-6: Til- og avgang, Gausdal

(125)

Vedlegg c) 1-5: Til- og avgang, Øyer

(144)

Vedlegg d) 1-5: Til- og avgang, Ringebu

(157)

Vedlegg e) 1-4: Til- og avgang, Fron

(178)

Vedlegg f) 1-9: Til- og avgang, Vågå

(207)

Vedlegg g) 1-4: Til- og avgang, Lom

(228)

Vedlegg h) 1-10: Til- og avgang, Lesja

(240)

Vedlegg h) 1-10: Til- og avgang, Lesja

Manntall

(278)

1764

Regnskap

(306)

Vedlegg 1: Ekstrakt av regnskapet for 1763

(316)

Vedlegg 2-15: Til- og avgang, Fåberg

(320)

Vedlegg 16-20: Til- og avgang, Gausdal

(351)

Vedlegg 21-25: Til- og avgang, Øyer

(362)

Vedlegg 26-29: Til- og avgang, Ringebu

(372)

Vedlegg 31-34: Til- og avgang, Fron

(383)

Vedlegg 35-43: Til- og avgang, Vågå

(393)

Vedlegg 44 mangler

(411)

Vedlegg 45: Til- og avgang, Lom

(412)

Vedlegg 46-54: Til- og avgang, Lesja

(415)

Vedlegg 55-59: Kvitteringer

(439)

Vedlegg 60: Restanseregister

(449)

1765

Regnskap og fortegnelse over vedleggene

(459)

Vedlegg 1: Summarisk ekstrakt av skatteinntektene

(472)

Vedlegg 2-11: Til- og avgang, Fåberg

(475)

Vedlegg 12-13: Til- og avgang, Øyer

(499)

Vedlegg 14-18: Til- og avgang, Ringebu

(503)

Vedlegg 19-20: Til- og avgang, Vågå

(516)

Vedlegg 21: Til- og avgang, Lom

(521)

Vedlegg 22-24: Kvitteringer

(523)

1766

Regnskap, summarisk ekstr. og fortegn. over vedl.

(529)

Vedlegg 1: Summarisk ekstrakt av skatteinntektene

(543)

Vedlegg 2-5: Til- og avgang, Fåberg

(546)

Vedlegg 6-7: Til- og avgang, Øyer

(557)

Vedlegg 8-9b: Til- og avgang, Ringebu

(561)

Vedlegg 10: Til- og avgang, Fron

(568)

Vedlegg 11-19: Til- og avgang, Vågå

(570)

Vedlegg 20: Til- og avgang, Lom

(588)

Vedlegg 21-22: Til- og avgang, Lesja

(590)

Vedlegg 23-26: Kvitteringer

(604)

Vedlegg 27: Annotasjoner til regnskapet 1763

(612)