Skannet arkivmateriale

Gudbrandsdal fogderi, Fogderegnskap 1169, 1695


Innholdsfortegnelse mappe 1

1695

(2)

Regnskap og likvidasjon

1695

(3)

Vedlegg

A Landskyld

1695

(23)

B-C Sigt og sakefall

1695

(32)

D Tiende

1695

(62)

E Ang. landskyld

1695

(104)

F Avgang i odelsskatten

1695

(106)

G Infanteriets assignerte gårder

1695

(134)

H Konsumpsjon og folkeskatt

1695

(139)

I Ekstrakt av krigsjordeboken

1695

(156)

L Postbønder

1695

(160)

M Lensmannsgårder

1695

(164)

N-S Fangeomkostninger

1695

(166)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1693-1695

(190)

Antegnelser

1693-1695

(191)