Skannet arkivmateriale

Gudbrandsdal fogderi, Fogderegnskap 1168, 1694


Innholdsfortegnelse mappe 1

1694

(2)

Regnskap og likvidasjon

1694

(3)

Vedlegg

A Matrikkel

1694

(22)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1694

(219)

Vedlegg

B Landskyld

1694

(220)

C Tiende

1694

(229)

D-E Sikt og sakefall

1694

(271)

F Ang. landskyld

1694

(305)

G Avgang i odelsskatten

1694

(307)

H Infanteriets assignerte gårder

1694

(334)

I Konsumpsjon og folkeskatt

1694

(339)

K Ekstrakt av krigsjordeboken

1694

(365)

L Munderingspenger

1694

(369)

M Lennsmannsgårder

1694

(371)