Skannet arkivmateriale

Gudbrandsdal fogderi, Fogderegnskap 1164, 1682 - 1689


Regnskap

MMM

1689

(1)

Inntektsvedlegg

HHH Fisk og vadmel, landskyld

1689

(30)

III Domsbrev

1689

(31)

KKK-LLL Tiendemanntall

1689

(35)

NNN Landskyld

1689

(78)

OOO Avgang i odelsskatten

1689

(90)

PPP Lensmenn og postbønder

1689

(130)

QQQ Husmannsskatt

1689

(136)

RRR Konsumpsjon og folkeskatt

1689

(138)

SSS Kopp- og ildstedsskatt

1689

(153)

Sikt og sakefall

1689

(168)

Utgiftsvedlegg

Nr. 44-47

1689

(178)