Skannet arkivmateriale

Gudbrandsdal fogderi, Fogderegnskap 1163, 1682 - 1689


Regnskap

CCC

1688

(1)

Inntektsvedlegg

AAA-BBB Tiendemanntall

1688

(22)

DDD Landskyld

1688

(66)

EEE Matrikkel

1688

(78)

FFF Konsumpsjon og folkeskatt

1688

(274)

GGG Kopp- og ildstedsskatt

1688

(297)

Sikt og sakefall

1688

(312)

Utgiftsvedlegg

Nr. 33 Militær jordebok

1688

(321)

Nr. 34-43

1688

(336)