Skannet arkivmateriale

Gudbrandsdal fogderi, Fogderegnskap 1159, 1682 - 1689


Innholdsfortegnelse mappe 1

1684

(1)

Regnskap

A

1684

(2)

Inntektsvedlegg

BB Konsumpsjon og folkeskatt

1684

(17)

CC Kopp- og kvegskatt

1684

(35)

DD Presteskatt

1684

(53)

G Jordebok

1684

(55)

P Matrikkel

1684

(67)

Q Tiendemanntall

1684

(262)

Sikt og sakefall

1684

(304)

Utgiftsvedlegg

Nr. 8 Militær jordebok

1684

(310)

Nr. 9-11

1684

(326)

Nr. 12 Restanseliste

1684

(330)