Skannet arkivmateriale

Gudbrandsdal fogderi, Fogderegnskap 1153, 1678 - 1679


Innholdsfortegnelse mappe 1

1678-1679

(1)

Inntektsvedlegg

Rosstjeneste, proprietærgods

1678

(2)

Regnskap

P

1679

(16)

Inntektsvedlegg

O Jordebok

1679

(30)

Q Uvisse inntekter

1679

(190)

R Leilendingsskatt

1679

(198)

S Proviantskatt (smør og kjøtt)

1679

(238)

T Odelsskatt

1679

(272)

U Familiehjelp

1679

(294)

W Høyskatt

1679

(307)

X Rosstjeneste

1679

(344)

Utgiftsvedlegg

Militær jordebok (2 eks.)

1679

(393)

Nr. 1 Militær jordebok

1678

(438)

Nr. 2-28

1678-1679

(455)