Skannet arkivmateriale

Hedmark fogderi, Ekstraskatt 1148, 1764


Informasjon om stram innbinding

(2)

1764

Vedlegg 17: Hovedmanntall, september

Forside

(3)

Vedlegg 17: Hovedmanntall, september

Nes prestegjeld

(4)

Vedlegg 17: Hovedmanntall, september

Ringsaker prestegjeld

(32)

Vedlegg 17: Hovedmanntall, september

Vang prestegjeld

(117)

Vedlegg 17: Hovedmanntall, september

Løten prestegjeld

(185)

Vedlegg 17: Hovedmanntall, september

Romedal prestegjeld

(217)

Vedlegg 17: Hovedmanntall, september

Stange prestegjeld

(259)

Vedlegg 18-23: Til- og avgangslister

(290)

Vedlegg 24: Attestasjoner

(319)

Vedlegg 25 med bilag A-D: Restanser

(327)

Vedlegg 26-32: Kvitteringer

(352)