Skannet arkivmateriale

Hedmark fogderi, Ekstraskatt 1147, 1763 - 1764


Innholdsfortegnelse

(2)

1763

Regnskap og summarisk ekstrakt

(5)

Vedlegg 1: Summarisk ekstrakt av hovedmanntall

(11)

Vedlegg 2-5: Kvartalsekstrakter av manntall

(23)

Vedlegg 6-10: Kvitteringer m.m.

(85)

1764

Regnskap og summarisk ekstrakt

(95)

Vedlegg 1: Hovedmanntall

(138)

Vedlegg 1: Hovedmanntall

Nes prestegjeld

(139)

Vedlegg 1: Hovedmanntall

Ringsaker prestegjeld

(165)

Vedlegg 1: Hovedmanntall

Vang prestegjeld

(246)

Vedlegg 1: Hovedmanntall

Løten prestegjeld

(313)

Vedlegg 1: Hovedmanntall

Romedal prestegjeld

(347)

Vedlegg 1: Hovedmanntall

Stange prestegjeld

(388)

Vedl. 2-15: Prestegjeldsvise til- og avgangslister

(427)