Skannet arkivmateriale

Hedmark fogderi, Fogderegnskap 1036, 1695 - 1696


Innholdsfortegnelse mappe 1

1695

(2)

Regnskap og likvidasjon

1695

(3)

Vedlegg

A-B krongods

1695

(33)

C Tiende

1695

(47)

D Førstebyksel

1695

(63)

E Sikt og sakefall

1695

(66)

F Konsumpsjon og folkeskatt

1695

(81)

H Forklaring på en del ekstraherte poster i forrig

1695

(109)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1695

(118)

Vedlegg

Nr. 1 Krigsjordebok

1695

(120)

Nr. 2-3

1695

(136)

Nr. 4 Offisersgårder

1695

(142)

Nr. 5a-5b Avgang i odelsskatten

1695

(149)

Nr. 6 Avgang i soldatkjolepenger

1695

(217)

Nr. 7

1695

(222)

Nr. 8-11 Ødeliggende jordegods

1695

(224)

Nr. 12-15

1695

(244)

Innholdsfortegnelse mappe 3

1696

(257)

Regnskap og likvidasjon

1696

(258)

Vedlegg

Nr. 1-2 Krongods

1696

(292)

Nr. 3 Tiende

1696

(306)

Nr. 4 Førstebyksel

1696

(321)

Nr. 5-6 Sikt og sakefall

1696

(326)

Nr. 7 Konsumpsjon og folkeskatt

1696

(353)

Nr. 8-11 Krigsjordebok

1696

(382)

Nr. 12 Avgang i odelsskatten

1696

(404)

Nr. 13 Avgang i munderingspenger

1696

(422)

Nr. 14

1696

(427)

Nr. 15-17 Ødeliggende jordegods

1696

(429)

Nr. 18-21

1696

(436)